تبلیغات

تبلیغات

تابلو های زندگی !! ( تصویری)

تابلو های زندگی !! ( تصویری)

در جاده زندگی مشترك هر یك از تابلوهای زیر به چه مفهومی اشاره دارند؟


الف. فرمان زندگی را از همان اول، خودت به دست بگیر
ب. اگر پرسپولیسی هستی آن گاه همسرت نباید استقلالی باشد

تابلو های زندگی !! ( تصویری)

الف. انتخاب همسر از بین آدمهای برجسته
ب. شكم برجسته ممنوع!

تابلو های زندگی !! ( تصویری)

الف. همیشه راه راست را برو
ب. به طرف منزل مادرزن

تابلو های زندگی !! ( تصویری)
ازدواج:
الف. آغاز آزاد روابط
ب. ‌پایان روابط آزاد

تابلو های زندگی !! ( تصویری)

الف. لطفا موالیدتان را كنترل كنید!
ب. یكی كمه، دو تا غمه، سه تا كه شد خاطرجَمعه!

تابلو های زندگی !! ( تصویری)
الف. به سراغ شوهر كه می روی تازیانه را فراموش نكن!
ب. كتك زدن ممنوع

تابلو های زندگی !! ( تصویری)
الف. همسرت را نپیچان
ب. دم درآوردن ممنوع!

تابلو های زندگی !! ( تصویری)

الف. ماه عسل به دریا نروید، غرق می شوید، حسرت به دل می مانید!
ب. زیرآبی رفتن ممنوع 

تابلو های زندگی !! ( تصویری)
الف. وفاداری در حد سگ
ب. اخلاق سگی ممنوع

تابلو های زندگی !! ( تصویری)
الف. به پای هم پیر شوید
ب. پیرتان در می آید!

تابلو های زندگی !! ( تصویری)
الف.  ladies next
ب.  محل وقوع عشق های خیابانی

تابلو های زندگی !! ( تصویری)

الف. بعد دوسال راه میندازیم یه مخزن گنده جوجه كشی!
ب. دو فرزند كافی است!

تابلو های زندگی !! ( تصویری)

الف. همدیگر را دور نزنید!
ب. دور همدیگر بگردید!

تابلو های زندگی !! ( تصویری)

الف. هنگام دعوا از چكش استفاده نكنید
ب. زندگی شما به بن بست رسیده است

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات