تبلیغات

تبلیغات

اخبار قرآن كریم

مجموعه : دینی
اخبار قرآن كریم

انسان لجوج همواره دربرابر پیامبران مقاومت ورزیده وبه انحاء مختلف سعی در فراراز دستورات آسمانی داشته است كه نتیجه این طریق چیزی را به همراه نداشته جزء عذاب الهی و نابودی . قرآن كریم بابیان داستان و سرنوشت این اقوام یاد آور می گرددكه هیچگونه مخالفتی قادر نخواهد بود كه بازدارنده دستورات پیامبران باشد:

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

ص، سوگند به قرآنى كه داراى ذكر است (كه این كتاب، معجزه الهى است). ولى كافران گرفتار غرور اختلافند!

چه بسیار اقوامى را كه پیش از آنها هلاك كردیم؛ و به هنگام نزول عذاب فریاد مى‏زدند (و كمك مى‏خواستند) ولى وقت نجات گذشته بود!

آنها تعجب كردند كه پیامبر بیم‏دهنده‏اى از میان آنان به سویشان آمده؛ و كافران گفتند: این ساحر بسیار دروغگویى است!

آیا او بجاى اینهمه خدایان، خداى واحدى قرار داده؟! این براستى چیز عجیبى است!»

سركردگان آنها بیرون آمدند و گفتند: «بروید و خدایانتان را محكم بچسبید، این چیزى است كه خواسته‏اند (شما را گمراه كنند)!

ما هرگز چنین چیزى در آیین دیگرى نشنیده‏ایم؛ این تنها یك آئین ساختگى است!

آیا از میان همه ما، قرآن تنها بر او ( محمد) نازل شده؟!» آنها در حقیقت در اصل وحى من تردید دارند، بلكه آنان هنوز عذاب الهى را نچشیده‏اند (كه این چنین گستاخانه سخن مى‏گویند)!

مگر خزاین رحمت پروردگار توانا و بخشنده‏ات نزد آنهاست (تا به هر كس میل دارند بدهند)؟!

یا اینكه مالكیت و حاكمیت آسمانها و زمین و آنچه میان این دو است از آن آنهاست؟! (اگر چنین است) با هر وسیله ممكن به آسمانها بروند (و جلو نزول وحى را بر قلب پاك محمد بگیرند)!

(آرى) اینها لشكر كوچك شكست‏خورده‏اى از احزابند!

پیش از آنان قوم نوح و عاد و فرعون صاحب قدرت (پیامبران ما را) تكذیب كردند! 12-1ص

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات