تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

نقش عروسك درمانی در بهداشت روانی كودك

نقش عروسك درمانی در بهداشت روانی كودك

 
البته عبارت صحیح درباره این مطلب این است كه كودك در بازی عروسكی ، انرژی روانی و جسمی خود را بارور می‌كند و شكل مناسبی به آن می‌دهد. 
كودك می‌تواند در بازی عروسكی، انگیزه‌اش را متعادل نماید و انرژی‌های اضافی روانی خود را تخلیه كند. البته عبارت صحیح درباره این مطلب این است كه كودك در بازی عروسكی ، انرژی روانی و جسمی خود را بارور می‌كند و شكل مناسبی به آن می‌دهد.
از دیدگاه بهداشت روان، عروسك درمانی شیوه دلپذیر مداوا در قلمرو روان درمانی است. عروسك ، واسطه‌ای پذیرفته شده از سوی بزرگسالان و كودكان در جهت ارتباط و تبادل احساس ، عاطفه و اندیشه بین این دو نسل می‌باشد كه در برخی از كشورها به جایگاه این ابزار تربیتی، اهمیت خاص داده شده است . می‌توان از این طریق، به كودك آموزش داد و اوقات فراغت او را به صورت مفید و مطلوبی پربار كرد و نكات منفی و ناسالم عاطفی، احساسی ، رفتاری و شناختی او را بهبود بخشید. در حیطه‌ی روان پزشكی و روان‌شناسی بالینی كودك ، متخصص بالینی ، قادر است با استفاده از عروسك‌ها به اطلاعات مفید بالینی جهت تشخیص مسائل روانی كودك دست یابد و بعد از تشخیص بالینی ، درمانگر طرح مناسبی را به منظور درمان از طریق بازی تهیه و در جلسات درمانی ، اجرا نماید.
نقش عروسك بازی ، در رشد و تكامل كلامی كودك كاملاً درخور توجه است.
كودك در ارتباط با عروسك ، دوست دارد موقعیت خود را بیان نماید و دنیای اطراف خود را تعریف كند. تعریف او از دنیا، تصویرهایی می‌باشد كه از پدر، مادر، برادر و خواهر،  خانه و كوچه‌های اطراف خانه خود دارد. اگر پدر و مادر، در برخورد با او بی‌میلی كنند و یا برعكس – رفتار مناسبی داشته باشند ، كودك این رفتارها را برای عروسكش بازگو می‌نماید و همین تعریف كردن اساس آرامش و تخلیه روانی كودك می‌گردد و در نهایت باعث تجلی و بروز برخی از بیانات و گفته‌های ناب و ارزشمند در ذهن كودك می‌شود. بنابراینرفتار كودك با عروسك ، درپیشرفت و تكامل كلامی كودك مؤثر می‌افتد. به شرط آنكه، ما رفتار و گفتار كودك را به هنگام گفتگو با عروسك ، جدی بگیریم .
 یكی از نیازهای اساسی كه باعث گرایش كودك به عروسك می‌شود، میل به داشتن هم صحبت است. عروسك برای كودك یك شخص محسوب می‌گردد و با او رابطه اجتماعی برقرار می‌كند. ضمن این كه كودك با توجه به این كه مسئول عروسك شناخته می‌شود ، در مسیر رشد مسئولیت‌پذیری و خلاقیت اجتماعی ، قرار می‌گیرد.
در مورد برخی از كاركردهای روانی عروسك بازی و عروسك درمانی باید گفت : بازی‌های عروسكی ( بازی‌های عروسك‌ها)   در بازی درمانی به عنوان یكی از مؤثرترین انواع بازی درمانی‌ها مطرح گشته و اهمیت دارد .
ضمناً بعضی از كاركردهایی كه در بازی‌های عروسكی وجود دارند و نقش مستقیمی در بهداشت روانی كودك ایفا می‌كنند ، عبارت اند از :
– احساس داشتن به عروسك و تعلق یافتن به او.
– حس سرپرستی و مسئولیت مراقبت از عروسك.
– ایجاد ارتباط احساسی و عاطفی با عروسك.
– فعالیت‌های روانی – عقلی و باروری ذهنی كودك در ارتباط با عروسك.
– خوشحال شدن و لذت‌بخش شدن اوقات فراغت كودك.
– همانند نمودن عروسك با خویشتن .
– افزایش اعتماد‌به‌نفس كودك به علت سرپرستی و مراقبت از عروسك.
– رشد عواطف و گرایش های عاطفی كودك.
– افزایش قدرت تصمیم‌گیری و هدایت فكری.
و…
در برخی ازموارد ، در ارتباط با موضوع ، سفارش‌هایی شده از جمله :
در هنگام بازی كودك با عروسك جهت‌دهی و تصمیم بزرگسالانه نداشته باشید. بلكه عروسك را همان‌گونه ببینید كه كودكان می‌بیند و احساس می‌كنند. یعنی همانند كودك حس كرده و در نظر بگیرید.
توجه كنید كه كودكان با عروسك‌های خود راحت صحبت می‌كنند، سعی كنید از آنها نخواهید كه به صورت كلیشه‌ای و بسته، با عروسك‌ها حرف بزنند بلكه آن ها را تشویق كنید آن‌گونه كه دوست دارند، با عروسك‌ها صحبت كنند و …
در دیدگاه بعضی خانواده‌ها ، عروسك به عنوان یك دوست كودك می‌باشد نه وسیله‌ای در جهت سرگرمی كودك. به همین دلیل ، كودك كار كردی تحت عنوان راز و نیاز عروسك را برای خود مطرح می‌نماید و از آن به خوبی استفاده می‌كند. در سایه این نگرش ، خانواده بهتر می‌تواند احساس تنهایی  و خلاء روانی كودك را جبران كند.
در چنین ارتباطی، كودك برای عروسك دلتنگی می‌كند، نگرانش می‌شود و سعی در مراقبت بیشتر و دقیق تر از او می‌كند.
عروسك می‌تواند واسطه تربیتی ما با كودك و یا كودك با محیط پیرامون او باشد و در این نقش، می‌تواند پیام تربیتی را از ما گرفته و به كودك منتقل نماید. علاوه بر این كه احساس عاطفی و فكری كودك را متقابلا ً به ما انتقال می‌دهد.
در مورد ارتباط كودك با عروسك باید گفت كه ما می‌توانیم از طریق ثبت و یادداشت نوع ارتباط كودك با عروسك‌هایش در هنگام بازی ، با دنیای كودك بیشتر آشنا شویم و در برنامه‌ریزی و هدایت تربیتی او مفاهیم و اصول و اهداف واقعی‌تری را انتخاب نماییم .
نهایت این كه عروسك‌درمانی و اجرای نمایش عروسكی و آشناسازی كودك با عروسك ، هم به منظور پر كردن اوقات فراغت و هم بهینه سازی شرایط روانی – زیستی كودك ، از نظر بهداشت روان ارزش فراوان دارد.
از طرف دیگر بازی درمانی روشی است روان‌پزشكی و روان‌شناسی كه از طریق آن، كودك در بازی و از طریق‌بازی هیجان سركوب شده خود را برون فكنی می‌كند و برخی از مشكلات‌روانی كودك ، درمان می‌گردد.
 
a