تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

ساخت اثر هنری در داخل رول های دستمال کاغذی

ساخت اثر هنری در داخل رول های دستمال کاغذی

یک هنرمند فرانسوی از خود کمی خلاقیت به خرج داده و با مقواهای رول دستمال توالت اقدام

 به ایجاد اثر هنری نموده است وی با مقوا اسکالی را ساخته و در داخل رول که در واقع زمینه

 کار وی می باشد نمایی  را ایجاد نموده است . در زیر تعدادی از این اسکال ساخته شده را

می توانید مشاهده نمایید.

ساخت اثر هنری در داخل رول های دستمال کاغذی

ساخت اثر هنری در داخل رول های دستمال کاغذی

ساخت اثر هنری در داخل رول های دستمال کاغذی

ساخت اثر هنری در داخل رول های دستمال کاغذی

ساخت اثر هنری در داخل رول های دستمال کاغذی

ساخت اثر هنری در داخل رول های دستمال کاغذی

 

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

a