تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

ناگفته های خوردن برنج از زبان ائمه (ع)

مجموعه : تغذیه مناسب
ناگفته های خوردن برنج از زبان ائمه (ع)
پیامبر خدا(ص): برنج در میان خوراکی ها، به سان مهتر(رئیس) در میان قوم است.

پیامبر خدا(ص): مهتر همه ی خوراکی های ساکنان این سرای و آن سرای، گوشت و سپس برنج است.

پیامبر خدا(ص): برنج، نیکو دارویی است؛ سرد است و سالم و برکنار از هر بیماری.

امام صادق(ع): برنج، نیکو غذایی است. ما آن را برای بیماران خویش نگه می داریم.

امام صادق(ع): از جانب شما، چیزی دوست داشتنی تر از برنج و بنفشه برای ما نمی آید. من [یک بار،] از دردی سخت در رنج بودم و در این هنگام به من الهام شد که برنج بخورم. گفتم که آن را فراهم آوردند… . پس، خداوند با آن دردم را از میان برد.

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

a