تبلیغات

تبلیغات

دلایل اصلی دولت برای انتقال پایتخت

مجموعه : مجله خبری
دلایل اصلی دولت برای انتقال پایتخت

معاون توسعه و منابع انسانی رئیس جمهور گفت: بحث انتقال از تهران بحث جدی است و رئیس جمهور یك شنبه ها این موضوع را دنبال می كند.

 

در هیچ كجا، تمام مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در یكجا متمركز نمی كنند. در فتنه اخیر نیز در استان ها خبری نبود. نهایت اینكه در تهران دو میلیون نفر به فرد دیگری رای داده بودند كه در مقابل ۴۰ میلیون هیچ است، اما هشت ماه كشور گرفتار بود.

به گزارش ایسنا، لطف الله فروزنده در نشست سیاسی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی افزود: جریان فتنه قصد به زمین زدن قانون هدفمند كردن یارانه ها را دارد و گفت: ۲۳۰ سایت داخلی و خارجی علیه هدفمند كردن یارانه ها در حال فعالیت هستند. وی گفت: هدفمند كردن یارانه ها تكالیف دولت های آقایان هاشمی و خاتمی نیز بوده، ولی اجرا نكرده اند.

بحث كارت هوشمند بنزین تكلیف دولت آقای خاتمی بود. تقریبا یكسال، مجلس هفتم هر چه مجلس فشار آورد، زیر بار نرفتند، ولی این دولت این مسئله را اجرا كرد و امروز اگر بحث كارت هوشمند بنزین را اجرا نكرده بودیم، گرفتاری شدید داشتیم. فروزنده در پاسخ به این سوال كه آیا پس از واریز پول ها به حساب قیمت ها بلافاصله افزایش می یابد، گفت: خیر. قرار بر این است كه حداقل دو ماه پول ها در حساب بماند و حامل های انرژی نیز با گزینه های مختلف افزایش قیمت یابد.

این كه قیمت ها به چه میزان افزایش می یابد، هیچكس نمی داند. وی تاكید كرد: باید مواظب بود اكنون بعضی ها در كمین نشسته اند، نقدینگی هم جمع كرده اند و منتظر هستند كه این طرح را به زمین بزنند كه در اینجا باید از اصل غافلگیری استفاده كرد، ولی مطمئنا نظر دولت بر این است كه به مردم فشار نیاید و حتما هم باید سیاست تدبیر و تدریج را به كار برد.

نهایت این است كه اگر افزایشی هم وجود داشته باشد، ناشی از تورم واقعی است كه این تورم واقعی با پولی كه به مردم داده می شود، جبران می شود. فروزنده همچنین در پاسخ به این سوال كه چه كسانی حامی ستاد تخریب هدفمند كردن یارانه ها هستند، گفت: در جریان توطئه چند لایه داشتیم. نخست استكبار جهانی، دیگری جریان سبز، همچنین عوامل ضدانقلاب و گروه دیگر نیز گروه رانت خوار و فاسد هستند كه با اجرای هدفمند كردن یارانه ها برایشان مشكل ایجاد می شود.

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات