تبلیغات

تبلیغات

کشیدن جنگنده 11 تنی در اکراین ( قویترین مردان دنیا)

مجموعه : مجله خبری
کشیدن جنگنده 11 تنی در اکراین ( قویترین مردان دنیا)

نازار پاولیو در سمت چپ و رومان شمیهلسکی در سمت راست توانستند در عرض کمتر از یک دقیقه و 21 ثانیه این غول 11 تنی را با قدرت دست و پاهای خود بکشند. آنها رکورد قوی ترین مرد اکراین را شکسته و به نام خود به ثبت رساندند.

 
 

تبلیغات