تبلیغات

تبلیغات

تصاویری از کتانی آکواریومی NIKE

تصاویری از کتانی آکواریومی NIKE

کتاتی نایکی مدل Max 360 توسط کمپانی تبلیعاتی Wieden+Kennedy تبدیل به یک آکواریوم ماهی قرمز شد.
طراحان بر این عقیده هستند که شاید مردم با دیدن این آکواریوم کوچک دیگر به دو دنیای متفاوت طبیعی و مصنوعی فکر نکنند و متوجه ارتباط میان انسان و موجودات زنده اطراف خود شوند.

=

تصاویری از کتانی آکواریومی NIKE

=

تصاویری از کتانی آکواریومی NIKE

=

تصاویری از کتانی آکواریومی NIKE

=

تصاویری از کتانی آکواریومی NIKE

=

تصاویری از کتانی آکواریومی NIKE

=

تصاویری از کتانی آکواریومی NIKE

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات