تبلیغات

تبلیغات

دولت حاکم فرانسه در حال سقوط میباشد !

مجموعه : مجله خبری
دولت حاکم فرانسه در حال سقوط میباشد !
به گزارش خبرگزاری فارس شمار زیادی از شهروندان خشمگین فرانسوی با تجمع در میادین اصلی شهرهای این كشور خشم خود را از اصلاحات پیشنهادی دولت نیكلا ساركوزی نشان می دهند. هم اكنون نیروهای پلیس و ارتش در میادین اصلی شهرهای بزرگ مستقر هستند و تدابیر شدید پلیسی در بیشتر این شهرها حاكم است. حضور نیروهای پلیس در میادین عمده شهر پاریس و لیون جو سنگینی را بر فضای این شهرها حاكم كرده است. كمبود سوخت از دیگر مواردی است كه دولتمردان فرانسوی را به شدت نگران كرده است.نارضایتی عمومی از عملكرد ساركوزی تشدید شده به گونه ای كه تظاهرات كنندگان با شنیدن نام رئیس جمهور فرانسه از بلندگوها وی را هو می كنند.
براثر اعتصابها و اعتراضات در فرانسه كه در برخی موارد به خشونت گراییده است، صدها پرواز لغو شده، قطارها از حركت بازمانده و صفهای طولانی در برابر جایگاه های عرضه بنزین، تشكیل شده است.
اعتراضات علیه لایحه اصلاح بازنشستگی است كه بر اساس آن سن بازنشستگی افزایش خواهد یافت و قرار است روز پنجشنبه در سنای فرانسه، مطرح شود. دولت ساركوزی بر تصویب این لایحه اصرار دارد، اما كارگران و اتحادیه های آنها می گویند این لایحه مزایای اجتماعی را كه در طول زمان به سختی بدست آمده است، از میان خواهد برد.
روز چهارشنبه مأمورین امنیتی فرانسه به زور اقدام به بازگشایی انبارهای سوخت كردند و وزیر كشور فرانسه تهدید كرد كه برای جلوگیری از آشوبهایی كه در حاشیه اعتراضات علیه افزایش سن بازنشستگی رخ داده است نیروی شبه نظامی را به خیابانها، گسیل خواهد داشت.
در روزهای اخیر اعتراضات ضد اصلاح نظام بازنشستگی كه از چند ماه پیش آغاز شده است، به خشونت گراییده است.
روز سه شنبه چندین هزار جایگاه عرضه بنزین تعطیل بود و به همین دلیل مقامات به زور به گشودن سه مخزن بنزین احتیاطی را كه از سوی اعتصابیون محاصره و بسته شده بود، اقدام كردند.
وزیر كشور فرانسه گفت عملیات بازگشایی بدون خشونت انجام شده است و تهدید كرد كه محاصره انبارهای سوخت ارائه خدمات اضطراری را مختل خواهد ساخت و عواقب وخیمی بر اقتصاد، بهداشت عمومی و ایمنی كشور، برجای خواهد گذاشت.
«فرانسوا فیون،» نخست وزیر فرانسه، گفت «شركتهای نفتی قول داده اند كه برای تأمین بنزین، از ذخایر خود استفاده كنند. وی اضافه كردكه دولت باید اطمینان حاصل كند امور كشور به روال عادی اداره و اجرا می شود و هیچكس حق ندارد تمامی كشور، اقتصاد و مشاغل آن را به گروگان بگیرد. دولت كماكان به متفرق كردن معترضینی كه انبارهای سوخت را محاصره كرده اند ادامه خواهد داد و برنامه ای برای سوخت رسانی مستمر به جایگاههای بنزین تدوین خواهد كرد.»
روز سه شنبه نیز جوانان نقابدار با پلیس فرانسه درگیر شدند و مكانهای مختلف را درشهرهای فرانسه، به آتش كشیدند.
بر اثر اعتصابات و اعتراضات كه در پاره ای موارد به خشونت كشیده شده است، صدها پرواز هواپیماها لغو، نیمی از قطارها از حركت باز ایستاده و مردم در صفهای طولانی در برابر جایگاهها به انتظار خرید بنزین ایستاده اند.
لایحه اصلاح نظام بازنشستگی امروز، پنجشنبه، به سنای فرانسه تقدیم شد، اما اتحادیه های كارگری از دولت خواسته اند گفتگوها را از سر بگیرد. اتحادیه ها براین باورند این لایحه كمكها و مزایای اجتماعی كشور را كه در طول زمان به سختی بدست آمده است مورد تهدید قرار میدهد. معترضین نیز تلاش می كنند كه این لایحه به تصویب سنا نرسد. درصورت تصویب این لایحه سن بازنشستگی افزایش خواهد یافت.
نیكلا ساركوزی، رییس جمهوری فرانسه و دولت او به سختی بر تصویب لایحه پافشاری می كنند و مصرانه می گویند این لایحه برای اصلاح سیستم بازنشستگی كه هر سال ذخیره آن رو به كاهش می رود، ضروری است.
دولت محافظه كار ساركوزی معتقد است كه سن موجود برای بازنشستگی پایین ترین سن در جهان است و با توجه به میانگین عمر كه در فرانسه افزایش یافته است، نظام بازنشستگی پول از دست میدهد. اما كارگران می گویند دولت برای صرفه جوییها می تواند میزان كمكهای كارفرمایان به صندوق بازنشستگی را افزایش دهد.
ساركوزی اصلاح این سیستم را وظیفه خود دانسته وعهد كرده است كه با آشوبگران با قاطعیت برخورد كند و تضمین كرد كه نظم عمومی را برقرار خواهد ساخت. گفتار نیكولا ساركوزی این احتمال را بوجود آورده است كه برخورد با جوانان شورشی به اوج خود، خواهد رسید.
در این میان دانش آموزان نیز به معترضین و اعتصابیون پیوسته اند. روز سه شنبه در منطقه نان تر در حومه پاریس دانش آموزان دبیرستان با پرتاب سنگ با پلیس درگیر شدند و پلیس با توسل به گاز اشك آور با آنها مقابله كرد.
اعتصابات و اعتراضات فرانسه در حالی انجام می گیرد كه دیگر كشورهای اروپا برای كاهش بدهیها و كسر بودجه، كه در سالهای اخیر بی سابقه بوده است، به تقلیل مصارف دولتی و افزایش مالیات دست زده اند.
 

تبلیغات