تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

عاشقانه ترین تصویر سال!

عاشقانه ترین تصویر سال!
این تصویر توسط ایگور تورگاچکین عکاس روسی در دریاچه Abrau شکار شده است
 
 

تبلیغات