تبلیغات

تبلیغات

سنگ ها و خواص درمانی آنها

مجموعه : پزشکی و سلامت
سنگ ها و خواص درمانی آنها

گوهر‌ها و خواص درمانی آنها

نام كانی تاثیر روانی درمان جسمی روش شارژ
آمتیست تمركز حواس ، تقویت قوای روحی ، رفع بیخوابی ، كابوسها و اضطرابها سنگ شفا بخش میگرن ، فشارهای عصبی ، تنظیم غدد و هورمون ها، سنگ درمان بیماری های روحی   شستشو در آب روان ، دو ساعت شارژ در نور خورشید
اكومارین افزایش هوش و قدرت بیان تقویت قلب ، انفاركتوس ،‌بیماریهای تنفسی ، رفع ناراحتی های گردن هر چهار روز در آب روان / دو ساعت نور خورشید
اوپال (عقیق سلیمانی) افزایش نیروهای مثبت و صفتهای خوب ایجاد شادی ، روشنایی و شم قوی ، رفع نگرانی و افسردگی وسستی ناراحتی های گوارشس معدن و روده ، گاستریت سرطان خون ، كم خونی ، تقویت قلب و جریان خون در اب روان /نور خورشید
انیكس (عقیق سیاه) نیرودهی و تقویت و حمایت در برابر نیروهای منفی و اندوه و تاثرات روحی تقویت پوست و مو، ناراحتیهای شنوایی . تقویت قلب و جریان خون بهبود پس از عمل جراحی شستشو یك بار در هفته . قرار دادن در خاك گلدان در هر ماه
اون تورین (دلربا) آرامش و بردباری ، خونسردی و سلامتی رفع ناراحتیهای قلبی و پوستی و تقویت سیستم عصبی ماهی دو بار // آب و خورشید
چشم ببر ایجاد گرما و تحرك ، افكار مثبت و تمركز ، رفع آسم و تقویت افراد ضعیف تقویت استخوانها و مفاصل كبد ، گرما بخش دو تا سه بار در ماه //آب و خورشید
عقیق دفع انرژی های منفی و رفع انسداد های روحی ، افزایش تمركز و قوای مغزی . تقوینت رشد جسمی و مغزی كودكان تقویت كلیه و كبد ، مغز و قلب و دستگاه گوارش،دفع سر دردو گرفتاریها ی عضلانی و خستگی چشمها ، مناسب دوران بارداری آب و خورشید
موس آگات (عقیق خزه ـ كلسدوئن) اعتماد به نفس ، ارامش و قدرت ایمنی ایجاد تعادل در میزان قند خون دیابت ، بیماریهای كلیه ، طحال ، لنف ، تقویت قلب و جریان خون یكبار در هفته // آب و خورشید
فیروزه جذب نیروهای مثبت ، شادی آور ، حامی اعتماد به نفس و استقامت ، دفع امواج منفی قدرت شفا بخشی بیكران در انواع بیماریهای ویروسی و باكتریایی ؛ چشم سوءتغذیه و مسمومیتهای خونی قرار دادن در نمك خشك خاك خشك و دور از افتاب
در كوهی دفع نیروهای منفی و انسدادهای عاطفی ؛ ایجاد تعادل و خوشرویی تقئیت قلب و غدد لنفاویو چشم ، كمر درد و سردرد های مزمن شستشو در آب و نور خورشید
كوارتز صورتی از بین بردن نگرانیها و رنجشها ؛ ایجاد محبت و ملایمت و نفوذ پذیری كلامی تقویت پاراسمپاتیك ، قلب و مجاری خون و ترمیم زخمها شستشو در آب و نور خورشید
مروارید از بین بردن اضطراب و نگرانی و ایجاد ابتكار و الهام بخشی تقویت غدد ، اعصاب ، و عضلات ، رفع كمبود كلسیم یك بار در ماه در نمك خالص
حدید تقویت اراده و شجاعت و قدرت تصمیم گیری و فعالیت باز سازی و گردش خون ، خواب راحت و عمیق نمك خشك دریا
یشم ایجاد شادی ، نظم و تعادل و عشق تقویت گردش خون ، سیستم عصبی و سیستم ایمنی بدن شستشو در آب در هر ماه
لاجورد سنگ عشق و دوستی ، افزایش آگاهی و رفع بن بستهای احساسی آرامش بخش رفع دردهای عصبی ؛ گزش حشرات ، فشار خون و غدد لنفاوی یك بار در هفته در نمك خشك دریا
الیوین ، پریدوت ایجاد روشن بینی و بصیرت و رفع نگرانی و ناراحتی گردش خون وقلب ،اگزما و حساسیت پوستی ، تقویت استخوانها و بافتها شستشو در آب در هفته و قرار دادن در زیر خاك
كهربا سیستم وجودی را پاك و تصفیه می گرداند كمك به كار كبد ، غدد مترشحه داخلی و رفع التهابات مفاصل و رماتیسم و كمر درد و آسم  و عفونتها ، رفع بیماریهای دهان و دندان شستشو در آب جاری شارژ با نور خورشید
 
سنگ درمانی
 
 

 

تبلیغات