تبلیغات

تبلیغات

تصویر واقعی مغز چگونه هست !!

مجموعه : دانش و فناوری
تصویر واقعی مغز چگونه هست !!
"کارل اسکونوور" با گردآوری تصاویری که برای سالها به شیوه های مختلف از بخشهای مختلف مغز به ثبت رسیده اند مجموعه ای تصویری از چهره واقعی ذهن و مغز با عنوان "پرتره های ذهن" را گرد هم آورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مغز و ذهن انسان همیشه یکی از پیچیده ترین ساختارها و مفاهیم برای شناسایی بوده و خواهد بود. عملکرد مغز، تغییراتی که در هنگام درک پدیده ها و یا به خاطر سپردن آنها در مغز به وجود می آید از مواردی هستند که همچنان دانشمندان را با خود درگیر نگه داشته اند.

ذهن چه شکلی دارد؟ پاسخ این سئوال را می توان در کتابی به نام "پرتره های ذهن" یافت، کتابی که توسط فردی به نام "کارل اسکونوور" و از میان تصاویری که برای قرنها برای مصور سازی ذهن به وجود آمده اند گرد آوری شده است.

 

 تصویر واقعی مغز چگونه هست !!

پیاز بویایی

پیاز بویایی: فیزیکدانی به نام "کامیلو گولگی" تکنیکی به نام واکنش سیاه را ابداع کرد که به آناتومی شناسان امکان می داد برای اولین بار نورونها را به صورت مجزا مشاهده کنند. در این شیوه با افزودن دی کرومات پتاسیم و نیترات نقره به نسج عصبی، به دلیل شکل گرفتن کریستالهای کرومات نقره درون سلولها، نورونها به وضوح قابل مشاهده می شدند. گولگی از این شیوه برای ثبت نقشه های دقیق نورونی استفاده کرد که از نمونه های این نقشه ها می توان به پیازهای بویایی در سگها اشاره کرد. این تصویر درست در همان سالی به ثبت رسیده که تکنیک واکنش سیاه ابداع شده است. این شیوه در ادامه به شیوه گولگی مشهور شد و آغازی بر عصب شناسی مدرن به شمار می رود.

 

تصویر واقعی مغز چگونه هست !! 

ژن Jam-B

ژن Jam-B: شیوه گولگی امکان نقشه برداری از نورونهای بافتهای مرده را برای عصب شناسان به وجود می آورد، از این رو تصویربرداری یا مصور ساختن نورونهای زنده و اتصالات آنها با یکدیگر مشکل ساز بودند تا زمانی که "داگلاس پراشر" برای اولین بار توانست توالی ژنتیکی پروتئین فلورسنت سبز رنگ عروس دریایی را در اوایل دهه 90 ارائه کند. پروتئینهای فلورسنت در زیر نور آبی به رنگ سبز می درخشند و زمانی که به پروتئینهای سلولهای زنده دیگر جانداران وصل می شوند، می توانند مکان و فعالیت ژنها را آشکار کنند.

در تصویری که در بالا مشاهده می شود می توان تنها نورونهای دارنده ژن Jam-B شبکیه چشم را به واسطه پروتئینهای درخشان مشاهده کرد. نورونها با کمک اتصالاتی به نام دندریتها به یکدیگر وصل شده اند که پالسهای الکتریکی در آنها رد و بدل می شوند.

 

تصویر واقعی مغز چگونه هست !! 

لکه های پادتن

لکه های آنتی بادی: رشته های درخشان و زرد رنگ آکسونها که وظیفه ارسال پیامهای الکتروشیمیایی را به عهده دارند و  دانشمندان به منظور شناسایی مقصد این پیامها از پادتنهای برچسب داری که به واسطه فلورسنتهای رنگی علامت گذاری شده اند، برای شناسایی و ردیابی سلولهای خاص و مورد هدف قرار دادن دقیق این سلولها استفاده می کنند.

 

تصویر واقعی مغز چگونه هست !! 

نورونهای نخاعی

نورونهای نخاعی: این تصویر با استفاده از میکروسکوپ الکترونی به ثبت رسیده است، پرتوی از الکترونها سرتاسر سطح نمونه مطالعاتی را اسکن کرده و ردیابها مسیر الکترونها را که بر روی سطح نمونه در نوسان هستند، ردیابی می کنند تا به این شیوه شکل خارجی بافت را مصور کنند.

 

تصویر واقعی مغز چگونه هست !! 

هیپوکامپ

هیپوکامپ: برش مقطعی از هیپوکامپ موش در این تصویر ساختار درونی پیچیده این بخش از مغز را به خوبی آشکار می کند. نام این بخش از مغز به دلیل شباهتی که به اسب آبی دارد از زبان لاتین برگرفته شده است. در این تصویر سلولهای عصبی هیپوکامپی به شکل دایره های کوچک و رنگی دیده می شوند و بخش بالایی تصویر نشان دهنده قشر تازه مخ است.

 

 تصویر واقعی مغز چگونه هست !!

قشر تازه مخ

قشر تازه مخ: تصویر پر جزئیاتی از قشر تازه مخ موش، بخشی که مسئول رفتارهای شناختی از قبیل هشیاری و درک فضایی است. در این تصویر می توان بخشهای افقی را در پس سلولهای نورونی در پیش زمینه مشاهده کرد. الگوهای نور و تاریکی در پس زمینه نشان دهنده لایه های مختلف سلول است. اطلاعات احساسی ابتدا به بخش نوارهای تاریک در بخش بالایی تصویر رسیده و سپس با کمک نورونها به بخشهای دیگر غشای مغز می روند.

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات