تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین پول شمار انگشتی + (عکس)

مجموعه : دانش و فناوری
جدیدترین پول شمار انگشتی + (عکس)
حتما مثل معروفی که بیان میکند پول که به دستت رسید بشمار رو شنیده اید و حال شمارش پول یا به صورت دستی است و در صورتی که پول هنگفتی به شما رسید چاره آن پول شمار است.

اما شاید پول شماری که Wei Hansen و دوستانش طراحی کرده اند راه حل سوم و بهتری باشد و انقلابی در صنعت شمارش پول ( ؟؟!! ).

این دستگاه پول شمار که بصورت انگشتی است وباتوجه به سایز کوچک آن و قرار گرفتن در دست مانند یک انگشتری به کمک اشعه مادون قرمزی که بر روی اسکناس ها ساطع می کند شمارگان آن را در صفحه LED کوچک خود به نمایش می گذارد. شاید با تولید انبوه این ماشین پول شمار انگشتی انگشتان شما هم مجهز به یک پول شمار شود.

جدیدترین پول شمار انگشتی + (عکس)

جدیدترین پول شمار انگشتی + (عکس)

 

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات