تبلیغات

تبلیغات

چگونه می توان از سرقت اتومبیل جلوگیری كنیم؟

مجموعه : مجله خبری
چگونه می توان از سرقت اتومبیل جلوگیری كنیم؟

هنگام خرید اتومبیل مشخصات كامل از قبیل شماره موتور، شاسی، اطاق، رنگ، مدل آن را با استناد صحیح و كارت خودرو دقیقا مطابقت كرده و آدرس محل كار و سكونت فروشنده را بخواهید.

راه های پیشگیری از سرقت اتومبیل عبارت از: اتومبیل خود را به لوازم ایمنی نظیر دزدگیر، سوئیچ مخفی، قفل سوئیچی و قفل پدال و سایر وسایل تاخیری و بازدارنده مجهز كنید.

از پارك كردن اتومبیل در نقاط خلوت خودداری كرده و در صورت امكان در پاركینگ یا در محلی با نور كافی پارك كنید هنگام ترك اتومبیلتان دقت كنید كه درها و شیشه ها كاملا بسته باشند.

هنگام ترك اتومبیل از به جا گذاشتن اشیاء قابل توجه و قیمتی در داخل خودرو جدا خودداری كنید.

از آنجای كه باز كردن قفلهای سوئیچی مشكل و مستلزم صرف زمان زیادی است، در های اتومبیل را مجهز به قفلهای سوئیچی كنید.

چنانچه از افراد ناشناس اتومبیل خریداری كردید نسبت به تعویض قفل در ها و تجهیزات لازم اقدام كنید.

به منظور جلوگیری از باز كردن شیشه ها و بادگیرها، اتومبیل خود را به تجهیزات ایمنی لازم مجهز كنید.

هنگام تعویض چرخ پنچر شده با برطرف كردن نقص فنی اتومبیل از قفل بودن درها اطمینان حاصل كنید.

اتومبیل را به تعمیرگاه های غیر معتبر و ناشناس نسپارید، چون ممكن است مورد سوء استفاده قرار گیرد.

به منظور كاهش آسیب پذیری در سرقت وسایط نقلیه از نصب تزئینات اضافی در داخل و خارج خودرو خودداری كنید.

اگر اتومبیل را هل می دهید، اجازه ندهید افراد ناشناس پشت فرمان بنشینند.

چنانچه اتومبیل خود را در پاركینگ منزل یا داخل حیاط پارك می كنید، كلیه درهای آن را قفل كرده و همچنین از گذاشتن سوئیچ در داخل آن خودداری كنید.

هنگامی كه اتومبیل خود را به منظور گرم كردن و سایر موارد روشن می كنید، مواظب باشید و اتومبیل را به حال خود رها نكنید.

هنگام وقوع حادثه در صورت مراجعه به مراكز درمانی خونسردی خود را حفظ ، در صورت ترك اتومبیل نكات ایمنی را رعایت كنید.

با اطمینان از این كه فرزند خردسال شما در خودرو نشسته، اتومبیل را رها نكنید، چون احتمال وقوع هرگونه حادثه ناگواری وجود دارد.

به هنگام سوار كردن مسافر مشكوك به مقصد خارج شهر در شبها دقت بیشتری كنید.

 

تبلیغات