تبلیغات

تبلیغات

مشكلات اعصاب

مجموعه : پزشکی و سلامت

اعصاب به آسانی در مجرا یا كانال مهره ها بوسیله دیسك ها، سطوح مفصلی یا مهره ها تحت فشار قرار می گیرند. وقتی یك عصب فشرده میشود، توانایی آن در انتقال پیغامها مختل میشود. وقتی این حالت رخ می دهد، شما ممكن است احساس درد یا بی حسی یا سوزش و گزگز شدن در قسمتی كه آن عصب مسئول عصب دهی به آن است نمایید. همچنین عضلات ران ها یا پاها ممكن است ضعیف شوند. طناب نخاعی این حس ها را به مغز انتقال می دهد.
این وضعیت مانند اختلالاتی است كه در شبكه تلفنی ایجاد میشود و باعث میشود كیفیت صدا در گوشی بد شده و با پارازیت و خرخر همراه شود.
تغییرات در خود طناب نخاعی می تواند در انتقال پیغام درد موثر باشد. این موضوع ممكن است این مسئله را توجیحه كند كه چرا بعضی از بیماران با وجود اینكه صدمات وارده به ریشه عصبی آنها بهبود یافته، هنوز از دردهای شدید رنج می برند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات