تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

هنر نمایی بر روی دریاچه یخ زده ( تصویری)

هنر نمایی بر روی دریاچه یخ زده ( تصویری)

آقای Jim Denevan هنرمند آمریکایی با کنده کاری بر روی دریاچه Baikal در Siberia موفق به خلق این آثار جالب توجه شده است. این هنرمند به خلق آثار با الگوهای منظم و تکرار و در ابعاد بسیار کوچک تا بسیار بزرگ شهره است.

هنر نمایی بر روی دریاچه یخ زده ( تصویری)

هنر نمایی بر روی دریاچه یخ زده ( تصویری)

هنر نمایی بر روی دریاچه یخ زده ( تصویری)

هنر نمایی بر روی دریاچه یخ زده ( تصویری)

هنر نمایی بر روی دریاچه یخ زده ( تصویری)

هنر نمایی بر روی دریاچه یخ زده ( تصویری)

هنر نمایی بر روی دریاچه یخ زده ( تصویری)


گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات