تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تصاویرمرد لامپ خور!!!

تصاویرمرد لامپ خور!!!
ژانگ یوجیان مردی در چین درشهر مودانجیانگ است که لامپ خوری می کند. وی در برابر رسانه ها با شکستن لامپ ها با دندان آنها را جویده و قورت داد.

تبلیغات