تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اوقات وحالات تأکید شده برای دعا

مجموعه : دینی
اوقات وحالات تأکید شده برای دعا

1)بعد از هرنماز واجب

 

2)بعد از نماز ظهر

 

3)بعد از نماز عصر

 

4)بعد از نماز صبح

 

5)در قنوت نمازها

 

6)درحال سجده

 

7)هرصبح وشام

 

8)آخرین ساعت از هر روز

 

9)روز پنج شنبه

 

10)شب جمعه

 

11)روز جمعه

 

12)روز نوروز

 

13)روز عرفه

 

14)روز عید فطر وقربان

 

15)روز غدیر

 

16)روز دحوالأرض(گسترده شدن زمین)

 

17)شب و روز نیمه شعبان

 

18)تمام ماه رمضان

19)پس از گریستن از ترس خدای تعالی

 

20)چهل روز مداومت به دعا برای فرج

منبع:آیین انتظار-انتشارات مسجد مقدس جمکران

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات