تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

فرمول ریاضی دست دادن مناسب ارائه شد!

مجموعه : گوناگون
فرمول ریاضی دست دادن مناسب ارائه شد!
دانشمند انگلیسی فرمول ریاضی را ابداع کرده است که با کمک آن می توان به بهترین روش با دیگران دست داد.

 

دست دادن باید با تصمیم، اعتقاد راسخ و انرژی، نگاه کردن مستقیم به چشمهای طرف مقابل، با موقعیت درست بدن و دستهای خشک همراه باشد.

به منظور رسیدن به یک روش مطلوب دست دادن که شأن و شخصیت بالای دست دهنده را در تعاملات اجتماعی و به خصوص حرفه ای نشان دهد، جئوفری بیتی رئیس موسسه علوم روانشناسی دانشگاه منچستر به سفارش مارک "شورلت انگلیس" یک فرمول ریاضی را ارائه کرده است.

به گفته این دانشمند، دست دادن یک حالت بسیار رایج و پرمعنی در تعاملات اجتماعی است که موجب می شود دیگران در مورد شخصیت فرد قضاوت کنند.

هر فردی در طول دوران زندگی خود به طور متوسط حدود 15 هزار مرتبه با دیگران دست می دهد اما در 19 درصد از موارد، دست دادن می تواند به طور ناصحیح انجام شود.

داشتن دستهای عرق کرده، فشار دادن زیاد دست و نگه داشتن آن به مدت طولانی و نگاه نکردن به چشمهای طرف مقابل موجب می شود که طرف مقابل قضاوتهای منفی در مورد شخصیت اجتماعی فرد داشته باشد.

معادله این فرمول که HP (دست دادن مطلوب) نام دارد به شکل زیر است:

PH = √ (e^2 + ve^2)(d^2) + (cg + dr)^2 + π{(4<s>^2)(4<p>^2)}^2 + (vi + t + te)^2 + {(4<c>^2 )(4<du>^2)}^2

در این معادله e برای "تماس بصری"، ve برای سلام گفتن به صورت کلامی، d برای لبخند زدن با چشمها، دهان و تقارن صورت، d برای تمامیت فشار دست، dr برای دستهای خشک، s برای نیروی فشار دست، te برای ثبات دست، p برای موقعیت دست، vi برای قدرت دست دادن، t برای دمای دست، c برای کنترل و du برای مدت زمان نگه داشتن دست استفاده می شود.

براساس گزارش دیسکارو مگزین، در این معادله امتیاز 5 بهترین امتیاز و 1 پایین ترین امتیاز است

 
 

تبلیغات