تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

این در یا پرده؟؟؟

مجموعه : دانش و فناوری
این در یا پرده؟؟؟

این در یا پرده؟؟؟

طراحی شده توسط همکاران Matharoo ، این پرده زیبا درب هند بود ، برای الماس های تجاری ایجاد شده است اقامت در سورت.در 5.2m 1.7m بالا و گسترده ای ، درب های چوبی از 40 بخش تشکیل شده است.  هر بخش به طوری درب حک شده که 80 قدرتمندترین یاطاقان ¬ های توپ ، قرقره 160 ، وزن ضد و طناب سیمی.. انباشته یکی در بالا در صورتی که در بسته ، تخته تخته کردن هر سگ سپس با فشار ساده باعث به پیکربندی مجدد درب را ساین منحنی می چرخند. 

این در یا پرده؟؟؟

این در یا پرده؟؟؟

این در یا پرده؟؟؟

این در یا پرده؟؟؟

تبلیغات