تبلیغات

تبلیغات

خانه تکانی کامپیوتر

مجموعه : دنیای آنلاین

ایام ایامه نزدیک شدن به عید هست و طبق رسوم مردم خانه تکانی می کنند .

آیا تا به حال صدای فن کیس کامپیوتر خود را شنیده‌اید ؟نگران نباشید این نشانده ی خرابی فن کامپیوتر شما نیست ، نشان دهنده گردوخاک اضافی روی فن کامپیوتر شماست.

بهتر نیست داخل کیس کامپیوتر خود را نیز خانه تکانی کنیم ؟

برای تمیز کردن شما باید هر ۳ ماه  ۶ ماه یکبار تمیز کنید اما وقت تمیز کردن ندارید حداقل سر هر سال داخل کیس کامپیوتر خود را تمیز کنید تا نفسی تازه کند .  تمیز کردن فن منبع تغذیه اگر فرد حرفه ایی یا در اصطلاح خودمانی دست به آچاری نیستید خیلی توصیه نمی شود. برای تمیز کردن روی قطعات اگر وارد نیستید توصیه نمیشه ، برای تمیز کردن روی قطعات از وسایل تمییز کننده مورد نیاز مثل دستمال کاغذی استفاده کنید و روغن مخصوص روغن چرخ، یا به قول اهالی فرنگستان Mechanical oil

البته بعضی ها هم با سشوهار تمیز می کنند که توصیه نمیشه و خاک روی قطعات کاملا سرطان زا هستند .

پس سر خونه تکانی منازل هر سال ، کامپیوتر شخصی خود را که در بعضی از خانواده ها افتاده گوشه اتاق نیز تکان دهیم .! یا اگر کامپیوتر خود را دوست می دارید قطعات جانبی آن را تعویض و نو کنید.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات