تبلیغات

تبلیغات

هکرها چاپگرها رو هم ول نمی کنند !

مجموعه : دنیای آنلاین

رکت HP  به مالکان برخی از مدل های چاپگرهای لیزری خود هشدار داد تا Firewall  سیستم های خود را به روز کنند، چون در غیر این صورت دچار حمله به سوی چاپگرها از راه دور می شود و آنان را تهدید می کند .

این مشکل مربوط به خریداران برخی از مدل های چاپگرهای لیزری سیاه  و سفید  بوده  و کاربران باید به مراجعه به سایت HP  سیستم چاپگر خود را به روز کنند .

۱۰ چاپگر لیزری  از مدل های ۲۴۱۰  و ۹۰۵۰  و دو مدل لیزر جت رنگی  و مدل CDigital sender 9200  با این مشکل مواجه شدند.متخصصان امنیتی در ماه گذشته این خبر را اعلام کرده بودند .

پس حتما سیستم پرینتر خود را به روز کنیم .

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات