تبلیغات

تبلیغات

چقدر یارانه به مردم داده شد؟

مجموعه : مجله خبری
ایلنا نوشت:

4800 میلیارد تومان یارانه نقدی به عنوان مرحله اول پرداخت نقدی به حساب مردم واریز شد.به گزارش ایلنا، این رقم بر مبنای 60 میلیون نفر ثبت‌نام شده در طرح ساماندهی اطلاعات اقتصادی خانوار محاسبه شده است.

براساس اعلام دولت یارانه نقدی برای هر نفرطی دوماه 81 هزار تومان بوده و به حساب افراد واریز شده است.

براساس این گزارش، مجلس در قانون بودجه سال 89 كل كشور به دولت اجازه داد تا 20 هزار میلیارد تومان به عنوان منابع یارانه در سال اول اجرای این قانون برداشت كند كه این رقم شامل سهم صنعت، تامین اجتماعی و یارانه نقدی می‌شود.

اگرچه در قانون بودجه زمان اجرای این قانون از اول فروردین سال 89 در نظر گرفته شده است، اما به دلیل آنكه برآورد دولت از اولین سال اجرای این قانون 40 هزار میلیارد تومان بود و مجلس چنین رقمی را تصویب نكرد،این قانون به نیمه دوم سال محول شد كه در نهایت از ابتدای آذرماه به اجراگذاشته شد.

 
 
a