تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

همیشه بهتر بودن دلیل بر خوش شانسی نیست !!! عکس

همیشه بهتر بودن دلیل بر خوش شانسی نیست !!! عکس

بعضی وقتا بهتره مال شما کوچیکتر باشه

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 


 

*

*

*

*

*

*

همیشه بهتر بودن دلیل بر خوش شانسی نیست !!! عکس

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات