تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

احمدی نژاد به چی اشاره می کند ؟ (عکس)

احمدی نژاد به چی اشاره می کند ؟ (عکس)

احمدی نژاد به چی اشاره می کند ؟ (عکس)

 
تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

a