تبلیغات

تبلیغات

آیا می دانید ؟ (بهمن ماه)

مجموعه : مطالب طنز
آیا می دانید ؟ (بهمن ماه)

آیا می دانید ؟ (بهمن ماه)

آیا می دانید سگ از نژاد اسب است و خود اسب هم از نژاد ماموت یا همین فیلهای امروزی است؟
 
آیا می دانید اگر سر خود را سه بار محکم به دیوار بکوبید اصلاً دردتان نمی گیرد؟
 
آیا می دانید اگر انگشت انداخته چشمتان را از حدقه دربیاورید کار درستی انجام داده اید؟
 
آیا می دانید اگر بیایید من یک تیپا به شما بزنم کلیه سموم بدنتان دفع می شود؟
 
آیا می دانید که همه اینها چرت و پرت بود؟
 
آیا می دانید هرچه الآن در دلتان به من گفتید خودتان هستید؟
 
فقط جهت نشاندن لبخند روی لبهایتان بود ..

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات