تبلیغات

تبلیغات

تصاویری از دنیا درآخرالزمان (قسمت دوم)

تصاویری از دنیا درآخرالزمان (قسمت دوم)

این تصاویر جزو برترین عکسهای انیمیشن میباشد در مورد موضوع پایان زندگی بر روی زمین

این عکسها ربط زیادی به موضوع سال 2012 دارد البته بنده شخصا اعتقادی به پایان دنیا در سال 2012 دنیا ; اون هم با پیش بینی یک قوم در چند هزار سال پیش ندارم

 تصاویری از دنیا درآخرالزمان (قسمت دوم)

 تصاویری از دنیا درآخرالزمان (قسمت دوم)

 تصاویری از دنیا درآخرالزمان (قسمت دوم)

 تصاویری از دنیا درآخرالزمان (قسمت دوم)

 تصاویری از دنیا درآخرالزمان (قسمت دوم)

 تصاویری از دنیا درآخرالزمان (قسمت دوم)

 تصاویری از دنیا درآخرالزمان (قسمت دوم)

 تصاویری از دنیا درآخرالزمان (قسمت دوم)

 تصاویری از دنیا درآخرالزمان (قسمت دوم)


 تصاویری از دنیا درآخرالزمان (قسمت دوم)

 تصاویری از دنیا درآخرالزمان (قسمت دوم)

 تصاویری از دنیا درآخرالزمان (قسمت دوم)

 

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات