تبلیغات

تبلیغات

پلاکاردهای حامیان حسنی مبارک (عکس)

مجموعه : گالری عکس روز
پلاکاردهای حامیان حسنی مبارک (عکس)
حامیان مبارک که تعداد آنها در بهترین حالت به چند هزار نفر می رسد در منطقه مهندسین در نزدیکی میدان تحریر (محل تجمع معترضین) جمع شده اند.


"به مصر رحم کنید، خانه ها ویران شده، بچه ها وحشت کرده اند، امنیت از بین رفته، کارمان را از دست داده ایم، جلوی خرابکارها را بگیرید"


"کسی که مصر رو دوست داره، مصر رو خراب نمی کنه"
از طرف اهالی مصر


پلاکاردهای حامیان حسنی مبارک (عکس)"ای بانوان و مردان و جوانان میدان تحریر، مبارک یعنی سی سال آرامش و صلح، ای جوانان در برابر شبح تروریسم هوشیار باشین، ببنین کی مصر رو دوست داره و کی می خواد خرابکاری کنه"، "نه به افکار سیاسی که داری منافع خاصی اند، نه به دخالت خارجی، نه به خرابکاری، مصر گرانقدر ما با رئیس جمهورش مبارک و مردم مخلصش در خیر و سعادته"

پلاکاردهای حامیان حسنی مبارک (عکس)یک میلیون = نه
79 میلیون = آری
(اشاره به جمعیت 80 میلیونی مصر و تجمع یک میلیونی معترضان در قاهره)

پلاکاردهای حامیان حسنی مبارک (عکس)آری به مبارک
نه به فساد اداری – مالی

پلاکاردهای حامیان حسنی مبارک (عکس)


"ما می خواهیم که تو بمانی مبارک"، "جان و خون ما فدای تو محمد حسنی مبارک"

پلاکاردهای حامیان حسنی مبارک (عکس)آری به مرد جنگی / نه به نابودی مانند عراق

پلاکاردهای حامیان حسنی مبارک (عکس)
آری به مبارک / نه به فتنه / مصر در اولویت است / آری به امنیت نه به خرابکاری

پلاکاردهای حامیان حسنی مبارک (عکس)حامیان مبارک برای درمان مخالفان زخمی مبارک، خون اهدا می کنند

پلاکاردهای حامیان حسنی مبارک (عکس)
آنکه مصر را دوست دارد برای مصر نگران می شود
مردم مصر

پلاکاردهای حامیان حسنی مبارک (عکس)


"بله به امنیت مصر و انتقال قدرت در آرامش"، "ای مبارک، ای مبارک، جوانان مصر در انتظار تو می مانند".

پلاکاردهای حامیان حسنی مبارک (عکس)


تبلیغات