تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

ثبت لحظه دست تکان دادن خلبان جنگنده (عکس)

ثبت لحظه دست تکان دادن  خلبان جنگنده (عکس)
ثبت لحظه دست تکان دادن  خلبان جنگنده
 

“پیتر بی لی” در حال عکاسی از یک تپه در کوهستان های Cadair Idris بود که یک جت جگنده “تایفون” با سرعت ۵۰۰mph از ۹۰ متری او عبور می کند.


 

جالب اینکه خلبان در هنگام عبور، دست خود را به عکاس تکان می دهد! خوشبختانه، خطری عکاس یا دوربین او را تهدید نکرد، اما او توانست لحظه جالبی را به ثبت برساند.

ثبت لحظه دست تکان دادن  خلبان جنگنده (عکس)

 

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات