تبلیغات

تبلیغات

سرانجام تلخ سبقت گرفتن از فیل (عکس)

سرانجام تلخ سبقت گرفتن از فیل (عکس)

این سانحه که در آفریقای جنوبی رخ داده نتیجه سبقت گرفتن یک راننده ایرلندی از فیلی بوده که مشغول پیاده روی در جاده بوده است. مراقب باشید اگه گذرتون به جنگل های افریقا افتاد به محدوده قلمرو حیوانات توجه داشته باشید چون ظاهرا اونجا حق تقدم با اونهاست. البته فیل ها یه کم از بقیه حیوونا مهربونتر بنظر می رسن و میشه تا مسافتی اونها رو اسکورت کرد ولی تا زمانی که لجشون در نیاد …

 

سرانجام تلخ سبقت گرفتن از فیل (عکس)سرانجام تلخ سبقت گرفتن از فیل (عکس)

سرانجام تلخ سبقت گرفتن از فیل (عکس)

سرانجام تلخ سبقت گرفتن از فیل (عکس)

سرانجام تلخ سبقت گرفتن از فیل (عکس)

سرانجام تلخ سبقت گرفتن از فیل (عکس)

سرانجام تلخ سبقت گرفتن از فیل (عکس)

سرانجام تلخ سبقت گرفتن از فیل (عکس)

تبلیغات