تبلیغات

تبلیغات

تصاویر دیده نشده از آیت الله طالقانی

مجموعه : مجله خبری
تصاویر دیده نشده از آیت الله طالقانی
تصاویر دیده نشده از آیت الله طالقانی

تصاویر دیده نشده از آیت الله طالقانی

مرحوم آیت الله طالقانی (ره) در مجلس خبرگان قانون اساسی

تصاویر دیده نشده از آیت الله طالقانی

مرحوم آیت الله طالقانی (ره) در مجلس خبرگان قانون اساسی

تصاویر دیده نشده از آیت الله طالقانی

مرحوم آیت الله طالقانی (ره) در دماوند

تصاویر دیده نشده از آیت الله طالقانی

مرحوم آیت الله طالقانی (ره) به همراه مرحوم حاج احمد خمینی در قم

تصاویر دیده نشده از آیت الله طالقانی

مرحوم آیت الله طالقانی (ره) در زندان قصر

تصاویر دیده نشده از آیت الله طالقانی

مرحوم آیت الله طالقانی (ره) در كردستان

تصاویر دیده نشده از آیت الله طالقانی

مرحوم آیت الله طالقانی (ره) به همران دكتر قریب و مهندس بازرگان

تصاویر دیده نشده از آیت الله طالقانی

مرحوم آیت الله طالقانی (ره) با همران فرزندش مهدی طالقانی

تصاویر دیده نشده از آیت الله طالقانی

مرحوم آیت الله طالقانی (ره)

تصاویر دیده نشده از آیت الله طالقانی

مرحوم آیت الله طالقانی (ره) و شهید دكتر مصطفی چمران

تصاویر دیده نشده از آیت الله طالقانی

دیدار یاسر عرفات با مرحوم آیت الله طالقانی (ره)

تصاویر دیده نشده از آیت الله طالقانی

مرحوم آیت الله طالقانی (ره) در قم

تصاویر دیده نشده از آیت الله طالقانی

مرحوم آیت الله طالقانی (ره) به همراه فرزندش مهدی طالقانی

تصاویر دیده نشده از آیت الله طالقانی

مرحوم آیت الله طالقانی (ره) و آیت الله هاشمی رفسنجانی

تصاویر دیده نشده از آیت الله طالقانی

مرحوم آیت الله طالقانی (ره)

تصاویر دیده نشده از آیت الله طالقانی


تصاویر دیده نشده از آیت الله طالقانی

دیدار شهید محلاتی با مرحوم آیت الله طالقانی (ره)

تصاویر دیده نشده از آیت الله طالقانی

مرحوم آیت الله طالقانی (ره)  پس از آزادی از زندان به همراه فرزندش حسین طالقانی

تصاویر دیده نشده از آیت الله طالقانی

شناسنامه مرحوم آیت الله طالقانی (ره)

تصاویر دیده نشده از آیت الله طالقانی


تصاویر دیده نشده از آیت الله طالقانی

سخنرانی مرحوم آیت الله طالقانی (ره)

تصاویر دیده نشده از آیت الله طالقانی

سخنرانی مرحوم آیت الله طالقانی (ره) در حسینیه ارشاد


تصاویر دیده نشده از آیت الله طالقانی

اقامه نماز جمعه به امامت مرحوم آیت الله طالقانی (ره)

تصاویر دیده نشده از آیت الله طالقانی

جهان پهلوان تختی در دیدار با مرحوم آیت الله طالقانی (ره)

تصاویر دیده نشده از آیت الله طالقانی

شهید چمران و همسرش  در دیدار با مرحوم آیت الله طالقانی (ره)

تصاویر دیده نشده از آیت الله طالقانی

لحظاتی پس از آزادی مرحوم آیت الله طالقانی (ره) از زندان. عكس: آلفرد یعقوب زاده

تصاویر دیده نشده از آیت الله طالقانی

مرحوم آیت الله طالقانی (ره) در مجلس خبرگان قانون اساسی

تصاویر دیده نشده از آیت الله طالقانی

ساعاتی پس از رحلت مرحوم آیت الله طالقانی

بهترین مجله خبری

بیشتر بخوانید
a

تبلیغات