تبلیغات

تبلیغات

دینار دوره قاجار ( عکس)

مجموعه : تاریخ ایران
دینار دوره قاجار ( عکس)
عصر ایران- دینار یکی از واحدهای پولی رایج در دوره قاجار در ایران بود. هر 100 دینار معادل یک ریال یا همان قران است.

سکه 10 دینار

 
 
 
تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات