تبلیغات

تبلیغات

مهندس واقعی در طبیعت

مجموعه : عکس های طبیعت
مهندس واقعی در طبیعت
 

Straight line
برش در امتداد خط مستقیم

مهندس واقعی در طبیعت 

Leaving the end part to hang the house
قسمت آخر برای تعلیق خانه بُرش نمی خورد
 


Measuring distances
اندازه گیری فاصله ها 

Folding the leaf — real art
تا کردن برگ – هنر واقعی

مهندس واقعی در طبیعت
 
From beneath
و نیز از قسمت زیر
 

مهندس واقعی در طبیعت 

Holding two sides together
دو قسمت را همزمان کنار هم نگهداشتن


Using right side to hold and left side to fold..!
قسمت راست را نگهداشتن تا قسمت چپ تا بخورد…!
 

مهندس واقعی در طبیعت 

Real engineering …
مهندسی واقعی …
 

مهندس واقعی در طبیعت 

House is now hanging to keep enemies out
خانه اکنون معلق است تا دست دشمنان به آن نرسد
 

مهندس واقعی در طبیعت 

installing the door
تعبیه درب وردی منزل
 

مهندس واقعی در طبیعت 

Checking the support and enforcing it with glue
کنترل تکیه گاه و محکم نمودن آن با چسب
 

مهندس واقعی در طبیعت 

isn’t it the best engineering?
The miracle of creation has no end…

آیا این مهندسی نیست ؟
معجزه آفرینش پایانی ندارد …

 

 

عکسهایی رویایی و باور نکردنی از طبیعت
عکسهایی از زیباترین جنگل های دنیا
تصویر زیباترین آبشار دنیا بنام سِلیالاندز فُس
عکس هایی از میوه ها
عکس های زیبا از پاییز فصل زرد
عکس های آرامش بخش گلها
عکسی از کویر نمک پس از باران
دریاچه گدازه، پدیده ای حیرت انگیز از آتشفشان
مناظر زیبای پاییزی(۱)
مناظر زیبای پاییزی(۲)
طبیعت سبز و زیبا ( تصویری)
عکسهای بسیار زیبا از گل ها ( طبیعت )
عکسهای بسیار زیبا از گل سرخ
عکس های زیبا و چشم نواز
تصاویر دیدنی از بیابان های زیبا
زیباترین جلوه های تصویری از طبیعت
نقاشی های زیبا از گل و گلدان سری 3
نقاشی های زیبا از گل و گلدان سری 2
نقاشی های زیبا از گل و گلدان سری 1
عکس های جدید از گل رز
عکسهای از غروب خورشید
عکس هایی از فصل زیبای پاییز

 

تبلیغات