تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

مسجد کوفه در یک قرن پیش + عکس

مجموعه : تصاویر مذهبی
مسجد کوفه در یک قرن پیش + عکس
الف: عکس هوایی از مسجد کوفه که در وسط «خان الوقف» قرار دارد و در پایین تصویر صحن و حرم مسلم دیده می شود. این عکس در سال ۱۹۱٥ گرفته شده است.
 

تبلیغات