تبلیغات

تبلیغات

عکسهایی از داخل هواپیمای شخصی قذافی

عکسهایی از داخل هواپیمای شخصی قذافی
با سقوط شهر طرابلس به دست انقلابیون و سرنگونی حکومت 42 ساله معمر قذافی رهبر لیبی، هواپیمای تشریفاتی وی نیز به دست مخالفان افتاده است.

عکسهایی از داخل هواپیمای شخصی قذافی

عکسهایی از داخل هواپیمای شخصی قذافی

عکسهایی از داخل هواپیمای شخصی قذافی

عکسهایی از داخل هواپیمای شخصی قذافی

عکسهایی از داخل هواپیمای شخصی قذافی

تبلیغات