تبلیغات

تبلیغات

عکس های جالب از گوسفندهای تلفنی+ عکس

عکس های جالب از گوسفندهای تلفنی+ عکس
این گله ای که میبینید،گوسفند هایی هستند که از سیم تلفن و از تلفن های قدیمی درست شده اند. مسئولین موزه فرانکفورت با این ایده جدید و جذاب توانستند افراد زیادی را به این موزه بیاورند.
 

عکس های جالب از گوسفندهای تلفنی+ عکس

عکس های جالب از گوسفندهای تلفنی+ عکس

 
 

بهترین عکس های جالب و دیدنی

بیشتر بخوانید
a

تبلیغات