تبلیغات

تبلیغات

تاثیر تلفن همراه بر کلیه

مجموعه : پزشکی و سلامت

پیش از این درخصوص تأثیرات سوء تشعشعات تلفن همراه ، مانند سرطان زایی ، عقب ماندگی ذهنی و غیره مباحثی مطرح شده بود.
مطالعات اخیر حاکی از این امر است که تشعشعات ناشی ازگوشی‌های تلفن همراه سبب آسیب جدی کلیه‌ها می‌گردد.
محققان پس از بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیده‌اند که حتی تشعشعات سطح پایین ناشی از گوشی‌های تلفن همراه ، باعث تراوش هموگلوبین سلول‌های خونی به درون جریان خون می شود.
در نتیجه طبق اظهارات محققان ، انباشته شدن تدریجی هموگلوبین ممکن است منجر به ناراحتی‌های قلبی و سنگ کلیه گردد.
با وجود این فدراسیون صنعت الکترونیک تأیید می‌کند که هنوز هیچ گونه دلیل و مدرک معتبری در رابطه با آسیب‌های احتمالی ناشی از تشعشعات گوشی‌های تلفن همراه وجود ندارد.

تبلیغات