تبلیغات

تبلیغات

برنامه ریزی پیشگیری از اعتیاد

 سوء‌مصرف مواد، دربعضی از شاغلین و برخی از مكان‌های اشتغال شایع تر است، به همین دلیل،‌بازدهی كار و سلامت كاركنان در معرض خطر قرار می‌گیرد. مكان‌هائی كه كاركنان آن را جوانان تشكیل می‌دهند( سرباز خانه‌ها، كارخانه‌ها، دانشگاهها و واحدهای حمل ونقل) و فرایند كار با استرس بیشتری همراه است، مكان‌های مخاطره آمیزی هستند كه به توجه بیشتری نیاز داشته و در اولویت قرار دارند. استراتژی‌های پیشگیری از طریق محل كار عبارتند از :

الف ـ آگاه سازی مدیران،مسئولان و كارفرمایان

 ب ـ ایجاد امكانات مشاوره و درمان

 پ ـ وضع واجرای قوانین مربوط به سوء مصرف، حمل یا فروش مواد

 ت ـ آموزش و تقویت بهداشت عمومی‌

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات