تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

فعالیت‌های پیشگیری با استفاده از رسانه‌ها

 

رسانه‌ها در شكل دادن و تقویت هنجارهای اجتماعی بسیار اهمیت دارند. از این میان،‌رادیو و تلویزیون نفوذ بیشتری دارند ولی نقش روزنامه‌ها و مجلات، پوسترها و آگهی‌های تبلیغاتی را در ایجاد نگرش‌ها و ارزش‌ها نباید نادیده گرفت. برنامه‌های پیشگیری كه از ساختار رسانه‌ها استفاده می‌كنند، هنگامی موفقیت بیشتری خواهند داشت كه با استراتژی‌های دیگر همراه شوند، زیرا مطالعاتی كه بر تاثیر رسانه‌ها شده، نشان داده اند كه اگرچه رسانه‌ها موجب افزایش آگاهی جمعیت هدف می‌شوند، اما به تنهائی نمی‌توانند تغییر محسوسی در رفتار آنان ایجاد نمایند.
روش‌هائی كه در رسانه‌های مد نظر قرار می‌گیرند عبارتند از:  

الف ـ ارتباط با نویسندگان و كارگردانان

 ب  ـ استفاده از چهره‌های محبوب در رسانه‌ها

 پ  ـ استفاده از معتادان آسیب دیده در رسانه‌ها  

 ت  ـ ‌استفاده از سایر روش‌های مكمل مانند جلسات بحث، نقد و تبادل نظر درمورد محتوای فیلم‌های نمایش داده شده و…

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات