تبلیغات

تبلیغات

پاگنده ترین انسان جهان + عکس

پاگنده ترین انسان جهان + عکس

پاگنده ترین انسان جهان + عکس

نگاه به پاهای بزرگش نکنید. کارل گریفیث فقط 19 سال دارد که با این پاهای منحصربفرد برنده ی جایزه بزرگترین پا در بریتانیا شناخته شده است. سایز کفش این جوان 63 است … !!!

پاگنده ترین انسان جهان + عکس
ـ
پاگنده ترین انسان جهان + عکس

 
پاگنده ترین انسان جهان + عکس

 

a