تبلیغات

تبلیغات

چهره جالب سالومه در یک سریال ایرانی !! (عکس)

چهره جالب سالومه در یک سریال ایرانی !! (عکس)

قبل از خروج سالومه از ایران  

 

چهره جالب سالومه در یک سریال ایرانی !! (عکس)

 

وی در یک سریال ایرانی که از شبکه ی خوزستان پخش میشد نقش داشته است.

 

تبلیغات