تبلیغات

تبلیغات

تصاویر جشنواره جالب و دیدنی جنگ آرد در اسپانیا

تصاویر جشنواره  جالب و دیدنی جنگ آرد در اسپانیا

تکناز : این تصاویر مربوط به جشنواره سالانه جنگ آرد در شهر ایبی در آلیکانته اسپانیا است. در این جشنواره دلقک ها و دیگر شخصیت های عجیب و غریب با پوشیدن لباس مخصوص با سلاح آرد و تخم مرغ در جنگ شرکت می کنند. این جشنواره دست کم دویست سال سابقه تاریخی دارد و هر سال در بیست و هشتم دسامبر مصادف با روز بیگناهان معادل روز احمق های آوریل برگزار می شود. کسانی که حاضر نیستند خود را با آرد بپوشانند باید جریمه بپردازند و این جریمه به خیریه ها اهدا می شود.

تصاویر جشنواره جالب و دیدنی جنگ آرد در اسپانیا

تصاویر جشنواره جالب و دیدنی جنگ آرد در اسپانیا

تصاویر جشنواره جالب و دیدنی جنگ آرد در اسپانیا

تصاویر جشنواره جالب و دیدنی جنگ آرد در اسپانیا

تصاویر جشنواره جالب و دیدنی جنگ آرد در اسپانیا

تصاویر جشنواره جالب و دیدنی جنگ آرد در اسپانیا

تصاویر جشنواره جالب و دیدنی جنگ آرد در اسپانیا

تصاویر جشنواره جالب و دیدنی جنگ آرد در اسپانیا

تصاویر جشنواره جالب و دیدنی جنگ آرد در اسپانیا

تصاویر جشنواره جالب و دیدنی جنگ آرد در اسپانیا

 

 

تبلیغات