تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اتومبیلی که مانیتور می شود ! + عکس

اتومبیلی که مانیتور می شود ! + عکس
به گزارش تکناز شرکت تویوتا خودرویی تولید کرده است که می توان نمای بیرونی و داخلی آن را با استفاده از گوشی تلفن همراه، تغییر داد. نمای این خودرو به نام Fun-Vii به مانند یک مانیتور عمل می کند.
 

اتومبیلی که مانیتور می شود ! + عکس

اتومبیلی که مانیتور می شود ! + عکس

اتومبیلی که مانیتور می شود ! + عکس

اتومبیلی که مانیتور می شود ! + عکس

اتومبیلی که مانیتور می شود ! + عکس

اتومبیلی که مانیتور می شود ! + عکس

 اتومبیلی که مانیتور می شود ! + عکس

اتومبیلی که مانیتور می شود ! + عکس

اتومبیلی که مانیتور می شود ! + عکس

اتومبیلی که مانیتور می شود ! + عکس

اتومبیلی که مانیتور می شود ! + عکس

 

اتومبیلی که مانیتور می شود ! + عکس

  

تبلیغات