تبلیغات

تبلیغات

واقعا واسه چی ؟ ( تصویری )

واقعا واسه چی ؟ ( تصویری )
 عکس های سوراخ کردن پلک برای حلقه انداختن !
 
واقعا فکر نمی کنید اگر نیاز بود سوراخ باشد خدا اینکار را قبل از بدنیا امدن در شکم مادر انجام داده بود ؟
مسلما این فرد مشکلات چشمی و بهداشتی زیادی پیدا خواهد کرد !
اما چرا ؟

تبلیغات