تبلیغات

تبلیغات

اولین تصاویر از سری جدید قهوه تلخ 1391

اولین تصاویر از سری جدید قهوه تلخ 1391
اولین تصاویر از سری جدید قهوه تلخ 1391
 
اولین تصاویر از سری جدید قهوه تلخ 1391
اولین تصاویر از سری جدید قهوه تلخ 1391
اولین تصاویر از سری جدید قهوه تلخ 1391
اولین تصاویر از سری جدید قهوه تلخ 1391
تصویربرداری «قهوه تلخ» به کارگردانی «مهران مدیری» در یک رستوران از سر گرفته شد.


بنا بر این گزارش، در رابطه با آغاز ادامه تصویربرداری این مجموعه، روابط عمومی قهوه تلخ، متنی را در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده که در ادامه می‌خوانید:

قهوه تلخ پس از 9 ماه توقف و گذراندن فراز و نشیب‌های متعدد و رفع موانع ادامه می‌یابد.

قهوه تلخ از دوازدهم اردیبهشت‌ماه (به صورت هفتگی) مجدداً در شبکه نمایش خانگی توزیع می‌شود.

امید است پس از این توقف قهوه تلخ با قسمت‌های جذاب و با استفاده از بازیگران جدید که به زودی شاهد آن خواهید بود، بتواند همانند گذشته لحظات شادی را برای شما فراهم آورد.

به گزارش فارس، در انتهای قسمت 25 شاهد قهوه خوردن نیما و درباریان جهانگیرشاه و ورود آنان به زمان حال بودیم و در قسمت 26 که 10 اردببهشت ماه توزیع می‌شود شاهد موقعیت‌های عجیب‌٬ کمدی و جذابی هستیم که در مواجه درباریان جهانگیرشاه با امکانات زندگی امروزی زمان حال به‌وجود می‌آید.

 
 
 
 

تبلیغات