تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

خوردن زغال داغ بخاطر داشتن رکورد در کتاب گینس (عکس)

خوردن زغال داغ بخاطر داشتن رکورد در کتاب گینس (عکس)
 
تکناز : این مرد هندی برای اینکه در کتاب های گینس اسمی از او باشد زغال سنگ داغ میخورد.
 
خوردن زغال داغ بخاطر داشتن رکورد در کتاب گینس (عکس)
 
 
a