تبلیغات

تبلیغات

عکس هایی جالب از مجسمه های سنگی

عکس هایی جالب از مجسمه های سنگی

 

تکناز : جسمه های منحصر به فردی از سنگ توسط هنرمند با استعداد ژاپنی هیروتوشی ایتو ساخته شده است.


او سنگ هایی با اندازه های مختلف بزرگ و کوچک را به شخصیت های عجیب و اشیا مختلف تبدیل کرده است.


عکس هایی جالب از مجسمه های سنگی


عکس هایی جالب از مجسمه های سنگی

عکس هایی جالب از مجسمه های سنگی

عکس هایی جالب از مجسمه های سنگی

عکس هایی جالب از مجسمه های سنگی

عکس هایی جالب از مجسمه های سنگی

عکس هایی جالب از مجسمه های سنگی

عکس هایی جالب از مجسمه های سنگی

عکس هایی جالب از مجسمه های سنگی

عکس هایی جالب از مجسمه های سنگی

عکس هایی جالب از مجسمه های سنگی

عکس هایی جالب از مجسمه های سنگی

عکس هایی جالب از مجسمه های سنگی

عکس هایی جالب از مجسمه های سنگی

عکس هایی جالب از مجسمه های سنگی


تبلیغات