تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

عکسی قدیمی از مسجد کبود تبریز !

مجموعه : تاریخ ایران
عکسی قدیمی از مسجد کبود تبریز !
این عکس در سالهای 1890-1900 توسط آنتوان سوروگی گرفته شده است.
عکسی قدیمی از مسجد کبود تبریز !
 
 
 

تبلیغات