تبلیغات

تبلیغات

چگونه محبوب دلها شویم

انسان موجودی است كه برای زندگی اجتماعی آفریده شده و هنگامی كه احساس كند دوست داشتنی و مورد پذیرش نیست،احساس بدبختی و تیره روزی میكند. واقعیتی كه شامل من. تو و همه مردم دنیا میشود. برای ایجاد روابطی دوستانه و شادی بخش چه باید كرد. ما در دنیایی بزرگ. با مردمی زندگی میكنیم كه آرزومند گرمای دوستی، شادی، لبخند و همراهی ما هستند و هنگامی میتوانیم این موهبتها را به خود و دیگران هدیه دهیم كه یك قانون طلایی را به كار ببندیم. حتما شنیدهاید كه باید با دیگران به گونهای رفتار كرد كه مورد پسند آنها است اما شاید این نكته كلیدی را نشینده باشید كه هرگز نمیتوان كسی را مجبور كرد همین كار را متقابلا در برابر شما انجام دهد، این همان قانون طلایی است كه سیاست شاد زیستن نامیده میشود. انجام این قانون به شخصیتی آماده و پرورش یافته و یكدلی و انتقال فكر نیاز دارد؛ به توانایی برای قرار گرفتن در جای دیگری و احساس كردن احساسات او.

تا همین اواخر مرسوم نبود كه آدمها رفتارهایشان را مورد بررسی و كند و كاو قرار دهند و آنها را با روشهای علمی توصیه شده بسنجند. اما این كار میتواند كمك بزرگی باشد برای كشف اینكه مردم چه دوست دارند؛ چه میخواهند و به چه چیزهایی نیاز دارند؟ با این روش فرد میتواند دریابد كه چگونه در مقابل دیگران ظاهر شود و به آنها واكنش نشان دهد. برای انجام این كار باید چشمتان را روی حقایق باز كنید. رفتارهایتان باید تغییرپذیر و تواناییهایتان قابل بسط و گسترش یافتن باشد. روانشناسان، رفتارهای اجتماعی متعددی را مورد بررسی قرار دادند تا دریابند چهچیزهایی موجب ایجاد حس دوستی میشود و قابلیت دوست داشته شدن در جمع را برای فرد ایجاد میكند. این مطالعه عاداتی را در بر میگرفت كه میتوانند با اراده و تصمیم جدی فرد تغییر كنند. البته باید این نكته ضروری را مورد توجه قرار داد كه پیش از آنكه شما بتوانید دوست خوبی برای دیگری باشید. باید خود را دوست بدارید و نیازهای خود را شناخته و در بر طرف كردن آنها بكوشید.
شادی و نشاطی كه از درون شما بجوشد و رفتاری كه سرشار از اعتماد به نفس باشد. بدون تردید به توانایی حضور مثبتتان در جمع میافزاید.
برای به حداقل رساندن اصطكاك خود با دیگران و افزایش میزان محبوبیت خود میان افراد 9 توصیه زیر را بكار ببندید:
راه كمك به دیگران را پیدا كنید: نسبت به همه كس مهربان، همدل و سرشار از حس یاری و یاوری باشید چرا كه ممكن است روزی سرنوشت شما در دستان آنها قرار گیرد و یا حداقل دوستی به حلقه دوستانتان اضافه شود.

به آنچه میگویید عمل كنید: دوستانتان هنگامی به شما اعتماد خواهند كرد كه ببینند شما آنچه را كه میگویید. انجام میدهید، آنها همچنین توقع دارند كه شما آن را به بهترین شكل ممكن انجام دهید. هیچ چیز نباید مهمتر از قولی كه میدهید. باشد. وقتی شما به شكلی ذهنی و اخلاقی به قولهایی كه میدهید پایبند باشید. پلیبین خودتان و موفقیت میزنید.
بردبار باشید و كم انتقاد كنید: این واقعیتی است كه همه اشخاص نكات قابل انتقادی دارند و ممكن است كارهایی انجام دهند كه از نظر شما ناپسند باشد اما شما زمانی نسبت به دیگران موفقتر خواهید بود و دشمنان كمتری خواهید داشت كه آن ها را آنطور كه هستند. بپذیرید.
سعی نكنید بر دیگران حكم فرمایی كنید: هیچكس دوست ندارد كه به عنوان فردی ضعیف به حساب بیاید. تواناییهایش به هیچ گرفته شود و همیشه به او بگویند چه كاری را چگونه انجام دهد.. در منزل یا محیط كار دیگران را از خود دور میكنید.
معلوماتتان را به رخ نكشید: هر فردی دوست دارد در دید دیگران مهم و ارزشمند به نظر بیاید. پس هنگامی كه شما تلاش میكنید این احساس را به فردی تقدیم كنید. بهترین موقعیت را در روابط ایجاد و ادب و نزاكت خود را متجلی كردهاید، اما اگر تلاش كنید یا فضل فروشی. خود را فرد مهمی نشان دهید اگر چه ممكن است دیگران شما را به خاطر دانشتان تحسین كنند اما شما را دوست نخواهند داشت. بهتر است مورد علاقه باشید تا مورد تحسین، توجه كنید كسی كه تلاش میكند تا اطلاعات و دانشاش را به رخ شما بكشد. شاید دارد تلاشمیكند احساس عمیق خود كم بینی در سایر زمینهها را مخفی كند، او به دلسوزی و همدلی شما نیاز دارد.
اگر شما دایماً خواستههای خود را به دیگران تحمیل كنید، با به وجود آوردن حس برتری جویی و سلطه طلبی. در منزل یا محیط كار دیگران را از خود دور میكنید.

هرگز به گونهای رفتار نكنید كه گویی شما بالاتر و برتر از اطرافیانتان هستید: اگر خداوند به شما تواناییهای برتری بخشیده است. برای آن است كه در رشد و ارتقای آن بكوشید و از مواهب آن بهرهمند شوید. اگر تلاش میكنید تا این برتریها را به رخ اطرافیانتان بكشید. متاسفانه یك جزیزه كوچك تنها خواهید شد و در جمع مجبورید مدام سر به این سو و آن سو بچرخانید تا شاید شنوندهای برای حرفهایتان پیدا كنید. این سرنوشت در انتظار همه كسانی است كه دروغ میگویند و بدون وقفه مبالغه میكنند. مراقب باشید. زمانی ممكن است شما هم فریاد بزنید و كسی به یاریتان نیاید.
با گوشه و كنایه و متلك صحبت نكنید: اگر شما بتوانید شرایط حاكم بر جمع و حال و حوصله افراد دور و برتان را درك كنید. روابط شخصی شما. مانند یك سفر دریایی نرم و آرام خواهد شد.. اما باید متوجه باشید این شادی زودگذر باعث دلخوری و دلتنگی فرد دیگری نشود.
مردم را مسخره نكنید: اشتباه كردن جزء لاینفك رفتار بشری است و هیچچیزی به اندازه مسخره شدن به خاطر آن اشتباه. فرد را مورد اذیت و آزار قرار نمیدهد. مسخره كردن سبب میشود فرد احساس حقارت كند. این كار اهانت بزرگی است به اندازهای كه گاهی وقتها زمان زیادی طول میكشد تا شخص بتواند فرد مسخره كننده را ببخشد.

تبلیغات