تبلیغات

تبلیغات

سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی

مجموعه : سخنان بزرگان
سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی

باد می وزد …

میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی

تصمیم با تو است . . .

 

* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *

 

زیباترین حکمت دوستی ، به یاد هم بودن است ، نه در کنار هم بودن . . .

 

سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنیسخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی ارزانترین نرخ تور استانبول رو از لحظه آخر بخواهید سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی
سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی نگران زمان نباش، تا لحظه آخر وقت داری، در لحظه سفر کنسخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی

 

 
* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *
 

دوست داشتن بهترین شکل مالکیت

و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است . . .

 
* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *
 

خوب گوش کردن را یاد بگیریم…

گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .

 
* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *
 
 

اگر یک روز هیچ مشکلی سر راهم نبود ، میفهمم که راه را اشتباه رفته ام . . .

 
 
* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *
 

وقتی از شادی به هوا میپری ، مواظب باش کسی زمین رو از زیر پاهات نکشه . . .

* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *
 

مهم بودن خوبه ولی خوب بودن خیلی مهم تره . . .

 
* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *
 

فراموش نکن قطاری که ار ریل خارج شده ، ممکن است آزاد باشد

ولی راه به جائی نخواهد برد . . .

 

* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *

 
 

انتخاب با توست ، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان

یا بگوئی : خدا به خیر کنه ، صبح شده . .

( وین دایر )

 
* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *
 
 

اگر در کاری موفق شوی ، دوستان دروغین و دشمنان واقعی

بدست خواهی آورد . . .

 
* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *
 
 

قلب شکستن هنر انسان هاست ، گر شکستی قلبی

فردا میشکند دگری قلب تو را . . .

 
 
* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *
 
 

زندگی کتابی است پر ماجرا ، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز . . .

 

* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *

 
 

مثل ساحل آرام باش ، تا مثل دریا بی قرارت باشند . . .

 

* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *

 

جائی در پشت ذهنت به خاطر بسپار ، که اثر انگشت خداوند بر همه چیز هست . . .

 
* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *
 
 

یک دوست وفادار تجسم حقیقی از جنس آسمانی هاست

که اگر پیدا کردی قدرش را بدان . . .

 

* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *

 
 

همیشه خواستنی ها داشتنی نیست ، همیشه داشتنی ها خواستنی نیست . . .

 
* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *
 
 

بیا لبخند بزنیم بدون انتظار هیچ پاسخی از دنیا . . .

 
* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *
 
 

به کم نور ترین ستاره ها قانع باش ، چراکه چشم همه به سوی پر نور ترین ستاره هاست . . .

 
* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *
 
 

فکر کردن به گذشته ، مانند دویدن به دنبال باد است . . .

 

* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *

 
 

کسی که به فکر درست کردن آینده خودش نیست ، نمیتونه آینده کسی باشه . . .

 
* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *
 
 

آدمی ساخته افکار خویش است ، فردا همان خواهد شد که آنروز به آن می اندیشد . . .

 

* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *

 
 

امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنمینت بشمار

شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشد . . .

 

* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *

 
 

هیچ وقت به خدا نگو یه مشکل بزرگ دارم

به مشکل بگو من یه خدای بزرگ دارم . . .

 
* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *
 
 

اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد

صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد . . .

 
* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *
 
 

کسی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن ، شاید امید تنها دارائی او باشد . . .

 
* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *
 
 

شاد بودن تنها انتقامی است که میتوان از دنیا گرفت ، پس همیشه شاد باش . . .

 
* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *
 
 

توی دنیا دو نفر باش یکی واسه خودت و یکی برای دیگری

واسه خودت زندگی کن و برای دیگری زندگی باش . . .

 
* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *
 
 

هیچ گاه از دوست داشتن انصراف نده ، حتی اگه بهت دروغ گفت

بازم بهش فرصت جبران را بده . . .

 

* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *

 
 

همیشه یادمان باشد که زندگی پیمودن راهی برای رسیدن به خداست

و قدم هایمان باید طوری باشد که حتی دانه کشی زیر پایمان له نشود . . .

 
* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *
 
 

برای روز های بارانی سایه بانی باید ساخت / برای روزهای پیری اندوخته ای باید داشت . . .

 

* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *

 
 

زندگی همچون بادکنکی است در دستان کودکی

که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتن آن را از بین میبرد . . .

 

* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *

 
 

برای آنان که مفهوم پرواز را نمیفهمند ، هر چه بیشتر اوج بگیری کوچکتر میشوی . . .

 

* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *

 
 

برنده میگوید مشکل است اما ممکن

بازنده میگوید ممکن است اما مشکل . . .

 

* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *

 
 

فرق است بین دوست داشتن و داشتن دوست

دوست داشتن امری لحظه ایست

ولی داشتن دوست استمرار لحظه های دوست داشتن است . . .

 

* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *

 
 

….

وقتی پایت خواب می رود نمی توانی درست راه بروی لنگ می زنی!

وقتی قلبت خواب می رود نمی توانی درست فکر کنی عاشق می شوی . . .

 

* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *

 
 

اگر روزی عقل را بخرند و بفروشند ما همه به خیال اینکه زیادی داریم فروشنده خواهیم بود

 
* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *
 
 

علف هرز چیه؟؟!

گیاهی که هنوز فوایدش کشف نشده . . .

 

* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *

 
 

از انسانها غمی به دل نگیر؛ زیرا خود نیز غمگین اند؛

با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود

شک دارند؛ پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند . . .

 

* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *

 
 

زنان هوشیارتر از آن هستن که مردانگی خود را به همسران خود نشان بدهند .. . .

 

* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *

 
 

تاریک ترین ساعت شب درست ساعات قبل از طلوع خورشید است

پس همیشه امید داشته باش . . .

 
* * *  سخنان کوتاه اما عمیق و پر معنی   * * *
 
 

چه خوب می شد اگر ، اطلاعات را با عقل اشتباه نمی گرفتیم و عشق را با هوس

و حقیقت را با واقعیت و حلال را با حرام و دنیا را با عقبی و رحمان را با شیطان

 
 

تبلیغات